ธุรกิจของเรา

ความเป็นมาของธุรกิจ

สายผลิตภัณฑ์ของเราเราสามารถทำการผลิต ผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชู่ในแบบต่างๆได้มากมาย เช่น เช่น ทิชชู่แบบกล่อง, ทิชชู่แบบพกพา, ทิชชู่แบบม้วน ฯลฯและเรายังการผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษตามความต้องการของลูกค้า เช่น ผลิตตามจำนวนแผ่น, ผลิตตามขนาด และอื่นๆ ตามที่ได้ตกลงกัน อย่างไรก็ตามคุณภาพของผลิตภัณฑ์มีความสำคัญมากสำหรับเรา ผลิตภัณฑ์กระดาษของเราทำจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ 100% จึงมั่นใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเหมาะสมกับการใช้งานในส่วนต่างๆ

” เพราะเราใส่ใจการขั้นตอนและกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ของเราทำจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ 100% จึงมั่นใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เหมาะสำหรับกับการใช้ทำความสะอาด “