แบบสอบถาม
หรือสั่งซื้อสินค้า

กรุณาเลือกประเภทของสินค้า (required)

(pieces / boxes / rolls)

รายละเอียดอื่นๆของผลิตภัณฑ์ :

* ยกเว้นทิชชู่แบบม้วน / ทิชชู่แบบม้วนขนาดใหญ่

* สำหรับทิชชู่แบบม้วนเท่านั้น

* สำหรับทิชชู่แบบม้วนขนาดใหญ่เท่านั้น

* ยกเว้นทิชชู่แบบม้วนขนาดใหญ่

ราคาอ้างอิง
FOBCIF (Factory price)

รายละเอียดอื่นๆ :